ပါကစၥတန္ မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲမႈi
X
May 02, 2014 3:19 PM
ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံမွာ မူးယစ္ေဆး၀ါး သုံးစြဲမႈကို ေကာက္ယူထားတဲ့ ကုလသမဂၢ စစ္တမ္းတခုအရ လူေပါင္း ၆. ၇ သန္းေလာက္ ဒါမွမဟုတ္ လူဦးေရရဲ႕ ၆% ဟာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း မူယစ္ေဆး၀ါး တႀကိမ္ထက္မနည္း အသုံးျပဳခဲ့တာကို ေတြ႔ရပါတယ္။

ပါကစၥတန္ မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲမႈ

Published May 02, 2014

ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံမွာ မူးယစ္ေဆး၀ါး သုံးစြဲမႈကို ေကာက္ယူထားတဲ့ ကုလသမဂၢ စစ္တမ္းတခုအရ လူေပါင္း ၆. ၇ သန္းေလာက္ ဒါမွမဟုတ္ လူဦးေရရဲ႕ ၆% ဟာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း မူယစ္ေဆး၀ါး တႀကိမ္ထက္မနည္း အသုံးျပဳခဲ့တာကို ေတြ႔ရပါတယ္။


This forum has been closed.
Comments
     
There are no comments in this forum. Be first and add one