ပါကစၥတန္ မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲမႈi
  X
  May 02, 2014 3:19 PM
  ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံမွာ မူးယစ္ေဆး၀ါး သုံးစြဲမႈကို ေကာက္ယူထားတဲ့ ကုလသမဂၢ စစ္တမ္းတခုအရ လူေပါင္း ၆. ၇ သန္းေလာက္ ဒါမွမဟုတ္ လူဦးေရရဲ႕ ၆% ဟာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း မူယစ္ေဆး၀ါး တႀကိမ္ထက္မနည္း အသုံးျပဳခဲ့တာကို ေတြ႔ရပါတယ္။

  ပါကစၥတန္ မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲမႈ

  Published May 02, 2014

  ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံမွာ မူးယစ္ေဆး၀ါး သုံးစြဲမႈကို ေကာက္ယူထားတဲ့ ကုလသမဂၢ စစ္တမ္းတခုအရ လူေပါင္း ၆. ၇ သန္းေလာက္ ဒါမွမဟုတ္ လူဦးေရရဲ႕ ၆% ဟာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း မူယစ္ေဆး၀ါး တႀကိမ္ထက္မနည္း အသုံးျပဳခဲ့တာကို ေတြ႔ရပါတယ္။


  This forum has been closed.
  Comments
       
  There are no comments in this forum. Be first and add one