គណបក្ស​សង្គ្រោះជាតិ​មិន​អាច​ចូល​ទីលាន​ប្រជាធិបតេយ្យ​បាន​ទេ​នៅ​ទិវា​ពលកម្ម​អន្តរជាតិi
  X
  May 01, 2014 8:41 PM
  នៅ​ក្នុង​ខណៈ​ពេល​ដែល​មាន​ការ​រាំង​ខ្ទប់ទាំង​ទីលាន​ប្រជាធិបតេយ្យ​និង​តាម​ទីសាធារណៈ​មួយ​ចំនួន​ គណបក្ស​សង្គ្រោះជាតិ​បាន​ថ្កោល​ទោស​ចំពោះ​ការ​រិត​ត្បិត​សិទ្ធិ​សេរីភាព​បញ្ចេញ​មតិ​នៅ​កម្ពុជា​ថា​ មាន​ភាព​កាន់​តែ​រួញ​តូច​ទៅៗ។ គណបក្ស​សង្គ្រោះជាតិ​គ្រោង​​យក​ទីតាំង​សួន​ប្រជាធិបតេយ្យ​​ធ្វើ​ជាវេទិកា​ឃោសនា​រក​សំឡេង​ឆ្នោត​ជ្រើស​រើស​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ រាជធានី​​ខេត្ត​​ក្រុង​ នៅ​ថ្ងៃ​ស្អែក​នេះ។ លោកហេង រស្មី​នៃ​វីអូអេ​រាយ​ការណ៍​ពី​ភ្នំពេញ៕

  គណបក្ស​សង្គ្រោះជាតិ​មិន​អាច​ចូល​ទីលាន​ប្រជាធិបតេយ្យ​បាន​ទេ​នៅ​ទិវា​ពលកម្ម​អន្តរជាតិ

  Published May 02, 2014

  នៅ​ក្នុង​ខណៈ​ពេល​ដែល​មាន​ការ​រាំង​ខ្ទប់ទាំង​ទីលាន​ប្រជាធិបតេយ្យ​និង​តាម​ទីសាធារណៈ​មួយ​ចំនួន​ គណបក្ស​សង្គ្រោះជាតិ​បាន​ថ្កោល​ទោស​ចំពោះ​ការ​រិត​ត្បិត​សិទ្ធិ​សេរីភាព​បញ្ចេញ​មតិ​នៅ​កម្ពុជា​ថា​ មាន​ភាព​កាន់​តែ​រួញ​តូច​ទៅៗ។ គណបក្ស​សង្គ្រោះជាតិ​គ្រោង​​យក​ទីតាំង​សួន​ប្រជាធិបតេយ្យ​​ធ្វើ​ជាវេទិកា​ឃោសនា​រក​សំឡេង​ឆ្នោត​ជ្រើស​រើស​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ រាជធានី​​ខេត្ត​​ក្រុង​ នៅ​ថ្ងៃ​ស្អែក​នេះ។ លោកហេង រស្មី​នៃ​វីអូអេ​រាយ​ការណ៍​ពី​ភ្នំពេញ៕


  You May Like

  No records found for this widget:10040