အပတ္စဥ္ တီဗီြမဂၢဇင္းi
X
May 03, 2014 1:30 PM
တပတ္အတြင္း ျမန္မာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ ေနာက္ဆံုးရ ထိပ္တန္းသတင္းမ်ား။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စစ္တပ္ရဲ ႔ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို UN ေကာင္စီမွာ တင္ျပခဲ့တဲ့ WLB (ျမန္မာႏိုင္ငံ) ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ နဲ႔ KWO အေထြေထြအတြင္းေရးမွဳး ေနာ္ကေညာေဖာနဲ႔ တြ႔ဆံုေမးျမန္း။ အေမရိကန္-အီဒီယံ အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာ စတဲ့သတင္းမ်ား ...

အပတ္စဥ္ တီဗီြမဂၢဇင္း

Published May 03, 2014

တပတ္အတြင္း ျမန္မာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ ေနာက္ဆံုးရ ထိပ္တန္းသတင္းမ်ား။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စစ္တပ္ရဲ ႔ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို UN ေကာင္စီမွာ တင္ျပခဲ့တဲ့ WLB (ျမန္မာႏိုင္ငံ) ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ နဲ႔ KWO အေထြေထြအတြင္းေရးမွဳး ေနာ္ကေညာေဖာနဲ႔ တြ႔ဆံုေမးျမန္း။ အေမရိကန္-အီဒီယံ အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာ စတဲ့သတင္းမ်ား ...