ကခ်င္ တုိက္ပြဲနဲ႔ အပစ္ရပ္ေရးi
  X
  May 06, 2014 12:30 PM
  ျမန္မာစစ္တပ္နဲ႔ ကခ်င္လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖဲြ႔ေတြၾကား တုိက္ပြဲေတြ တေက်ာ့ျပန္ျဖစ္ပြားခဲ့တာေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ ေဒသခံေတြ ထြက္ေျပးေနရၿပီး ဒီတုိက္ပြဲေတြအေၾကာင့္ အစုိးရနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ အလားအလာေတြကုိ ထိခုိက္မွာကုိ စုိးရိမ္သံေတြလည္း ထြက္ေပၚေနတဲ့အေၾကာင္း ကုိေအာင္လြင္ဦးက ေျပာျပေပးပါလိမ့္မယ္။

  ကခ်င္ တုိက္ပြဲနဲ႔ အပစ္ရပ္ေရး

  Published May 06, 2014

  ျမန္မာစစ္တပ္နဲ႔ ကခ်င္လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖဲြ႔ေတြၾကား တုိက္ပြဲေတြ တေက်ာ့ျပန္ျဖစ္ပြားခဲ့တာေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ ေဒသခံေတြ ထြက္ေျပးေနရၿပီး ဒီတုိက္ပြဲေတြအေၾကာင့္ အစုိးရနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ အလားအလာေတြကုိ ထိခုိက္မွာကုိ စုိးရိမ္သံေတြလည္း ထြက္ေပၚေနတဲ့အေၾကာင္း ကုိေအာင္လြင္ဦးက ေျပာျပေပးပါလိမ့္မယ္။