ဗုဒၶဟူးေန႔ျမန္မာတီဗီြသတင္းမ်ားi
  X
  May 07, 2014 12:30 PM
  ရခုိင္ျပည္နယ္နဲ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ေက်းရြာေတြမွာ သန္းေခါင္စာရင္း အၿပီးသတ္ ေကာက္ခံႏုိင္ေရး ဆက္လက္ ႀကိဳးပမ္းသြားမွာျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးခင္ရီရဲ႕ ေျပာဆုိခ်က္နဲ႔ ျမန္မာနုိင္ငံအတြင္း သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ကုလသမဂၢ အရာရွိေတြရဲ႕ ေျပာဆုိခ်က္ေတြအေၾကာင္း သတင္းေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။

  ဗုဒၶဟူးေန႔ျမန္မာတီဗီြသတင္းမ်ား

  Published May 07, 2014

  ရခုိင္ျပည္နယ္နဲ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ေက်းရြာေတြမွာ သန္းေခါင္စာရင္း အၿပီးသတ္ ေကာက္ခံႏုိင္ေရး ဆက္လက္ ႀကိဳးပမ္းသြားမွာျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးခင္ရီရဲ႕ ေျပာဆုိခ်က္နဲ႔ ျမန္မာနုိင္ငံအတြင္း သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ကုလသမဂၢ အရာရွိေတြရဲ႕ ေျပာဆုိခ်က္ေတြအေၾကာင္း သတင္းေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။