ေနျပည္ေတာ္ အာဆီယံ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းi
  X
  May 09, 2014 12:30 PM
  ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ အာဆီယံထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ မနက္ျဖန္ ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပဖို႔ ျပင္ဆင္ေနပါတယ္။ ေဒသတြင္း ေခါင္းေဆာင္ေတြ လာေရာက္ၾကမယ့္ ဒီအစည္းအေ၀းမွာ ျပင္ဆင္မႈ အေျခအေနနဲ႔ လုံျခဳံေရးအေနအထားကို ဗြီအိုေအ သတင္းေထာက္ ကိုစည္သူက ေနျပည္ေတာ္ကေန သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။

  ေနျပည္ေတာ္ အာဆီယံ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀း

  Published May 09, 2014

  ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ အာဆီယံထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ မနက္ျဖန္ ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပဖို႔ ျပင္ဆင္ေနပါတယ္။ ေဒသတြင္း ေခါင္းေဆာင္ေတြ လာေရာက္ၾကမယ့္ ဒီအစည္းအေ၀းမွာ ျပင္ဆင္မႈ အေျခအေနနဲ႔ လုံျခဳံေရးအေနအထားကို ဗြီအိုေအ သတင္းေထာက္ ကိုစည္သူက ေနျပည္ေတာ္ကေန သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။