ယူကရိန္းေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ အေမရိကန္i
  X
  May 12, 2014 12:30 PM
  ယူကရိန္းႏိုင္ငံကေန ခြဲထြက္ဖို႔ရည္ရြယ္တဲ့ လူထုဆႏၵခံယူပြဲေတြကို ယူကရိန္းအေရွ႕ပိုင္း ေနရာတခ်ိဳ႕မွာ က်င္းပခဲ့ေပမဲ့ အေမရိကန္အစိုးရကေတာ့ ေမလ ၂၅ ရက္ေန႔မွာ က်င္းပမယ့္ ယူကရိန္း အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲေတြကိုပဲ အဓိက အာ႐ံုစိုက္ေနပါတယ္။ Michael Bowmen ေပးပို႔ထားတဲ့ သတင္းကို ဦးသန္းလြင္ထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

  ယူကရိန္းေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ အေမရိကန္

  Published May 12, 2014

  ယူကရိန္းႏိုင္ငံကေန ခြဲထြက္ဖို႔ရည္ရြယ္တဲ့ လူထုဆႏၵခံယူပြဲေတြကို ယူကရိန္းအေရွ႕ပိုင္း ေနရာတခ်ိဳ႕မွာ က်င္းပခဲ့ေပမဲ့ အေမရိကန္အစိုးရကေတာ့ ေမလ ၂၅ ရက္ေန႔မွာ က်င္းပမယ့္ ယူကရိန္း အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲေတြကိုပဲ အဓိက အာ႐ံုစိုက္ေနပါတယ္။ Michael Bowmen ေပးပို႔ထားတဲ့ သတင္းကို ဦးသန္းလြင္ထြန္းက တင္ျပထားပါတယ္။