ဂ်ပန္ အငိုခန္းမ်ားi
  X
  May 14, 2014 12:30 PM
  ငိုခ်င္သူေတြအတြက္ သူတုိ႔ဆႏၵကို ျဖည့့္ဆည္းေပးၿပီး အၾကံဥာဏ္ေပး ကုသေပးတဲ့ေနရာေတြ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွာ ေပၚလာပါတယ္။ ငိုျခင္းအားျဖင့္ လူေတြရဲ႕ စိတ္ဖိစီးမႈကို သက္သာေစတယ္လို႔ ယုံၾကည္ထားၾကတာပါ။ AP သတင္းတပုဒ္ကို မဆုမြန္က တင္ျပထားပါတယ္။

  ဂ်ပန္ အငိုခန္းမ်ား

  Published May 14, 2014

  ငိုခ်င္သူေတြအတြက္ သူတုိ႔ဆႏၵကို ျဖည့့္ဆည္းေပးၿပီး အၾကံဥာဏ္ေပး ကုသေပးတဲ့ေနရာေတြ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွာ ေပၚလာပါတယ္။ ငိုျခင္းအားျဖင့္ လူေတြရဲ႕ စိတ္ဖိစီးမႈကို သက္သာေစတယ္လို႔ ယုံၾကည္ထားၾကတာပါ။ AP သတင္းတပုဒ္ကို မဆုမြန္က တင္ျပထားပါတယ္။