ဖာဂူဆန္ျဖစ္ရပ္ ျပည္နယ္တရား႐ံုးမွာ ၾကားနာမယ္i
  X
  August 20, 2014 12:30 PM
  ဖာဂူဆန္ၿမိဳ႕မွာ ဆက္ေက်ာ္သက္အရြယ္ လူမည္းတဦး ေသဆုံးခဲ့တဲ့ကိစၥကို ျပည္နယ္တရား႐ုံးမွာ ခုံသမာဓိအဖြဲ႔ ဖြဲ႔ၿပီး ၾကားနာစစ္ေဆးမွာျဖစ္ပါတယ္။ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ အေျခအေန၊ မ်က္ျမင္သက္ေသေတြနဲ႔ ရဲအရာရွိေတြရဲ႕ ေျပာျပခ်က္ေတြအေၾကာင္း Chris Simkins သတင္းေပးပို႔ထားတာကို ေဒၚလွလွသန္းက တင္ျပထားပါတယ္။

  ဖာဂူဆန္ျဖစ္ရပ္ ျပည္နယ္တရား႐ံုးမွာ ၾကားနာမယ္

  Published August 20, 2014

  ဖာဂူဆန္ၿမိဳ႕မွာ ဆက္ေက်ာ္သက္အရြယ္ လူမည္းတဦး ေသဆုံးခဲ့တဲ့ကိစၥကို ျပည္နယ္တရား႐ုံးမွာ ခုံသမာဓိအဖြဲ႔ ဖြဲ႔ၿပီး ၾကားနာစစ္ေဆးမွာျဖစ္ပါတယ္။ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ အေျခအေန၊ မ်က္ျမင္သက္ေသေတြနဲ႔ ရဲအရာရွိေတြရဲ႕ ေျပာျပခ်က္ေတြအေၾကာင္း Chris Simkins သတင္းေပးပို႔ထားတာကို ေဒၚလွလွသန္းက တင္ျပထားပါတယ္။