အီဘိုလာထိန္းခ်ဳပ္ေရး အျပင္းအထန္ ႀကိဳးပမ္းေနi
  X
  August 20, 2014 12:30 PM
  လူေပါင္းရာခ်ီ ေသဆုံးခဲ့ၿပီးျဖစ္တဲ့ အီဘိုလာဗုိင္းရပ္စ္ပုိး အေနာက္အာဖရိကမွာ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနတာကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ ဖုိ႔ တာ၀န္ရွိသူေတြ အျပင္းအထန္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကရပါတယ္။ AP သတင္း ေဆာင္းပါးကုိ ကုိေအာင္လြင္ဦး တင္ျပထားပါတယ္။

  အီဘိုလာထိန္းခ်ဳပ္ေရး အျပင္းအထန္ ႀကိဳးပမ္းေန

  Published August 20, 2014

  လူေပါင္းရာခ်ီ ေသဆုံးခဲ့ၿပီးျဖစ္တဲ့ အီဘိုလာဗုိင္းရပ္စ္ပုိး အေနာက္အာဖရိကမွာ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနတာကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ ဖုိ႔ တာ၀န္ရွိသူေတြ အျပင္းအထန္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကရပါတယ္။ AP သတင္း ေဆာင္းပါးကုိ ကုိေအာင္လြင္ဦး တင္ျပထားပါတယ္။