အေမရိကန္မွာ သံုးႏႈန္းေျပာဆိုေနၾကတဲ့ Idiomi
X
August 22, 2014 8:05 PM
အေမရိကန္မွာ သံုးႏႈန္းေျပာဆိုေနၾကတဲ့ Idiom အသံုးအႏႈန္းေတြထဲက Kill ဆိုတဲ့ အသံုးအႏႈန္းကိုသိရပါမယ္၊ ေဒၚလွလွသန္းက George Grow နဲ႔အတူ တင္ဆက္ထားပါတယ္၊

အေမရိကန္မွာ သံုးႏႈန္းေျပာဆိုေနၾကတဲ့ Idiom

Published August 23, 2014

အေမရိကန္မွာ သံုးႏႈန္းေျပာဆိုေနၾကတဲ့ Idiom အသံုးအႏႈန္းေတြထဲက Kill ဆိုတဲ့ အသံုးအႏႈန္းကိုသိရပါမယ္၊ ေဒၚလွလွသန္းက George Grow နဲ႔အတူ တင္ဆက္ထားပါတယ္၊


Comments
     
There are no comments in this forum. Be first and add one