ASEAN tuyên bố nhất quán trong nỗ lực bảo đảm hòa bình Biển Đôngi
  X
  November 12, 2013 12:29 AM
  Hiệp hội Đông Nam Á nhất quán trong các nỗ lực bảo đảm hòa bình-ổn định trên Biển Đông, theo tuyên bố của Phó Tổng Thư ký ASEAN đưa ra tại Hà Nội ngày 11/11.

  ASEAN tuyên bố nhất quán trong nỗ lực bảo đảm hòa bình Biển Đông

  Published November 12, 2013

  Hiệp hội Đông Nam Á nhất quán trong các nỗ lực bảo đảm hòa bình-ổn định trên Biển Đông, theo tuyên bố của Phó Tổng Thư ký ASEAN đưa ra tại Hà Nội ngày 11/11.