ASEAN tuyên bố nhất quán trong nỗ lực bảo đảm hòa bình Biển Đôngi
X
November 12, 2013 12:29 AM
Hiệp hội Đông Nam Á nhất quán trong các nỗ lực bảo đảm hòa bình-ổn định trên Biển Đông, theo tuyên bố của Phó Tổng Thư ký ASEAN đưa ra tại Hà Nội ngày 11/11.

ASEAN tuyên bố nhất quán trong nỗ lực bảo đảm hòa bình Biển Đông

Published November 12, 2013

Hiệp hội Đông Nam Á nhất quán trong các nỗ lực bảo đảm hòa bình-ổn định trên Biển Đông, theo tuyên bố của Phó Tổng Thư ký ASEAN đưa ra tại Hà Nội ngày 11/11.