U.S. History

ແຜນທີ່ ການປ່ຽນແປງ ຂອງການເມືອງ ສະຫະລັດ

ຜົນການເລືອກຕັ້ງ ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ໃນແຕ່ລະລັດ ແຕ່ຈອຣ໌ຈ ວໍຊິງຕັນ ຫາ ບາຣັກ ໂອບາມາ.