ရခိုင္အေရး ကုလႏွင့္ အေမရိကန္ စိုးရိမ္i
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  October 25, 2012 11:30 PM
  ရခိုင္အေရး ကုလႏွင့္ အေမရိကန္ စိုးရိမ္

  ရခိုင္အေရး ကုလႏွင့္ အေမရိကန္ စိုးရိမ္

  Published October 26, 2012

  ရခိုင္အေရး ကုလႏွင့္ အေမရိကန္ စိုးရိမ္