ျမန္မာအေပၚ ပိတ္ဆုိ႔မႈဆိုင္ရာ အထူးေၾကညာခ်က္i
|| 0:00:00
...  
 
X
May 02, 2013 9:05 PM
ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းက အေမရိကန္ ရင္းႏွီးျမဳတ္ႏွံမႈအသစ္ေတြကို တားျမစ္ေရး ၁၉၉၇ ခုႏွစ္က ျပဌာန္းခဲ့တဲ့ အေမရိကန္ အမ်ဳိးသား အေရးေပၚ အက္ဥပေဒကို သမၼတအိုဘားမားက သက္တမ္းတိုးဖို႔ အထက္လႊတ္ေတာ္နဲ႔ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ကို အေၾကာင္းၾကားလို္က္ပါတယ္။ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္က ျပဌာန္းထားတဲ့ ျမန္မာႏုိ္င္ငံသားတခ်ဳိ႕အေပၚ ျပည္၀င္ခြင့္ ပိတ္ပင္ထားတဲ့ ဥပေဒကိုေတာ့ ဖ်က္သိမ္းလိုက္ပါတယ္။

ျမန္မာအေပၚ ပိတ္ဆုိ႔မႈဆိုင္ရာ အထူးေၾကညာခ်က္

Published May 03, 2013

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းက အေမရိကန္ ရင္းႏွီးျမဳတ္ႏွံမႈအသစ္ေတြကို တားျမစ္ေရး ၁၉၉၇ ခုႏွစ္က ျပဌာန္းခဲ့တဲ့ အေမရိကန္ အမ်ဳိးသား အေရးေပၚ အက္ဥပေဒကို သမၼတအိုဘားမားက သက္တမ္းတိုးဖို႔ အထက္လႊတ္ေတာ္နဲ႔ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ကို အေၾကာင္းၾကားလို္က္ပါတယ္။ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္က ျပဌာန္းထားတဲ့ ျမန္မာႏုိ္င္ငံသားတခ်ဳိ႕အေပၚ ျပည္၀င္ခြင့္ ပိတ္ပင္ထားတဲ့ ဥပေဒကိုေတာ့ ဖ်က္သိမ္းလိုက္ပါတယ္။