ပဋိပကၡခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရး အရွင္၀ီရသူအျမင္i
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  September 10, 2013 8:25 PM
  ျမန္မာ ႏုိ္င္ငံအတြင္း သံဃာ့ မဟာနာယကအဖြဲ႕က လုပ္ထုံးလုပ္နည္း အားလုံးဟာ ေသနတ္မိုးၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္မႈေၾကာင့္ ခ်မွတ္ထားတဲ့ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြ ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း မႏၱေလးမစိုးရိမ္တိုက္သစ္ ေက်ာင္းတိုက္က ဘုန္းႀကီးတပါးျဖစ္တဲ့ အရွင္၀ီရသူက မိန္႔ၾကားပါတယ္။ ၉၆၉ အမွတ္တံဆိပ္နဲ႔ ၉၆၉ သံဃာကြန္ရက္ေတြဟာ ဗုဒၶဘုရားရွင္ရဲ႕ အမွတ္အသားကို ကိုယ္စားမျပဳဘူးဆုိၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ သံဃာ့မဟာနာယက အဖြဲ႔က သတ္မွတ္ခဲ့တာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဦး၀ီရသူက ျပန္လည္ မိန္႕ၾကားသြားတာပါ။

  ပဋိပကၡခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရး အရွင္၀ီရသူအျမင္

  Published September 11, 2013

  ျမန္မာ ႏုိ္င္ငံအတြင္း သံဃာ့ မဟာနာယကအဖြဲ႕က လုပ္ထုံးလုပ္နည္း အားလုံးဟာ ေသနတ္မိုးၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္မႈေၾကာင့္ ခ်မွတ္ထားတဲ့ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြ ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း မႏၱေလးမစိုးရိမ္တိုက္သစ္ ေက်ာင္းတိုက္က ဘုန္းႀကီးတပါးျဖစ္တဲ့ အရွင္၀ီရသူက မိန္႔ၾကားပါတယ္။ ၉၆၉ အမွတ္တံဆိပ္နဲ႔ ၉၆၉ သံဃာကြန္ရက္ေတြဟာ ဗုဒၶဘုရားရွင္ရဲ႕ အမွတ္အသားကို ကိုယ္စားမျပဳဘူးဆုိၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ သံဃာ့မဟာနာယက အဖြဲ႔က သတ္မွတ္ခဲ့တာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဦး၀ီရသူက ျပန္လည္ မိန္႕ၾကားသြားတာပါ။