Accessibility links

Breaking News
News

Záznamy Štasi o Kohlovi nebudú zverejnené


Nemecký federálny administratívny súd v piatok rozhodol o tom, že približne 2500 stránok záznamov rozhovorov bývalého západonemeckého a nemeckého kancelára Helmuta Kohla , ktoré vyhotovila bývalá východonemecká tajná polícia Štasi, zostane aj naďalej zapečatených.

Súd zamietol odvolanie riaditeľky archívu bývalej Štasi Marianne Birthlerovej, ktorá nesúhlasila s rozhodnutím nižšieho berlínskeho súdu. Ten uznal argumentovanie Kohlových právnikov, podľa ktorého bývalý kancelár v dôsledku odpočúvania bol vlastne obe?ou bývalej východonemeckej tajnej polície.

Kohlovi právnici dôvodili, že zverejnenie záznamov o rozhovoroch dnes 71-ročného kancelára by bolo nedôstojné a ponižujúce a boli získané ilegálne. Podľa bývalého kancelára záznamy o ňom sú plné falzifikátov a vyfabrikovaných informácií. Helmut Kohl na rokovaní súdu nebol prítomný.

O zverejnenie záznamov usilovali najmä historici a novinári, ktorí dúfali, že by mohli vnies? svetlo do škandálu financovania Kres?ansko-demokratickej strany, ktorý diskreditoval Kohla a priviedol stranu k volebnej porážke v roku 1998.

Mnohé záznamy väčšinou prominentných predstaviteľov bývalého východonemeckého komunistického režimu boli zverejnené na základe zákona, ktorý v Nemecku vstúpil do platnosti už krátko po zjednotení v roku 1990. Najmä východonemecké skupiny bojovníkov za občianske práva trvali na tom, že záznamy treba zverejni?, aby sa ukázala nechutnos? nenávideného špehovania agentmi Štasi.

Birthlerová, bývalá východonemecká aktivistka za demokratické práva má teraz v úmysle nalieha? na parlament, aby upravil kontroverzný zákon aspoň tak, aby sa zaistilo, že záznamy nebudú zapečatené naveky. Hrozí aj nebezpečenstvo, že by mohlo dôjs? k zapečateniu záznamov o bývalých činiteľoch východonemeckého režimu i mnohých záznamov vz?ahujúcich sa k činnosti nacistov.

Pre zaujímavos? dodajme, že Senát parlamentu Českej republiky v ten istý deň schválil návrh zákona už predtým schválený druhou komorou – Poslaneckou snemovňou, podľa ktorého českí občania budú môc? nazrie? do dokumentov, ktoré zhromaždila bývalá komunistická Štátna bezpečnos?. Výnimkou budú iba tie záznamy, ktoré by mohli ohrozi? záujmy bezpečnosti štátu alebo ohrozi? život občanov.

XS
SM
MD
LG